CMMEDIA kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CMMEDIA, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier/nieuwsbrief op de website aan CMMEDIA verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

Uw voor- en achternaam
Uw telefoonnummer
Uw mailadres

WAAROM CMMEDIA DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

CMMEDIA verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan CMMEDIA uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

CMMEDIA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

CMMEDIA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Ook gebruikt CMMEDIA Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar CMMEDIA. CMMEDIA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

CMMEDIA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

WWW.CMMEDIA.NL is een website van Creative Minds Media
en is als volgt te bereiken:

Creative Minds Media
Jan van Brakellaan 17
1901WJ Castricum
Email: support@cmmedia.nl

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 52001474